Op komoot.nl heb je de mogelijkheid om een persoonlijk adres op te slaan, zoals je woonadres, in je profielinstellingen. Het adres kan worden gebruikt in zowel de Routeplanner als de Inspiratie-omgeving, waardoor je gemakkelijk Tours kunt plannen en Tour-suggesties kunt ontvangen vanaf dat opgeslagen adres met slechts één klik. Dit artikel beschrijft hoe je zo'n adres kunt instellen, bijwerken of verwijderen.

Let op: Het ingestelde adres is privé en kan alleen worden bekeken en beheerd door de gebruiker zelf.

Let op: Het instellen van een adres is momenteel alleen mogelijk via de website. Deze functie is niet beschikbaar in de app.

Een adres instellen

Het opslaan van een adres vergemakkelijkt snel toegang tot het plannen van een Tour en het vinden van suggesties in de Inspiratie-omgeving. Volg deze stappen om een adres in te stellen:

 1. Klik op Meer () naast je gebruikersnaam.

 2. Ga naar Instellingen ().
 3. Navigeer naar Woonadres ().
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Voer in de zoekbalk het gewenste adres in en selecteer het uit de opties die verschijnen.
 6. Verplaats indien nodig het thuissymbool () naar de juiste locatie door deze te verslepen en neer te zetten.
 7. Bevestig je selectie door op Opslaan te klikken.

Tip: Als alternatief kan het adres ook worden gewijzigd via het adreszoekveld in de Inspiratie-omgeving.

Het adres bijwerken

Om je adres te wijzigen, volg je deze stappen:

 1. Klik op Meer () naast je gebruikersnaam.

 2. Ga naar Instellingen ().
 3. Ga naar naar Woonadres ().
 4. Klik op Bewerken.
 5. Voer in de zoekbalk het gewenste adres in en selecteer het uit de opties die verschijnen.
 6. Verplaats indien nodig het thuissymbool () naar de juiste locatie door deze te verslepen en neer te zetten.
 7. Bevestig je selectie door op Opslaan te klikken.

Tip: Als alternatief kan het adres ook worden gewijzigd via het adreszoekveld in de Inspiratie-omgeving.

Het adres verwijderen

Om je woonadres te verwijderen, volg de volgende stappen:

 1. Log in op het account waarvan je het adres wilt verwijderen.
 2. Klik op Meer () naast je gebruikersnaam.

 3. Ga naar Instellingen ().
 4. Navigeer naar Woonadres ().
 5. Klik op Verwijderen.
 6. Bevestig het definitief verwijderen van het adres door nogmaals op Verwijderen te klikken.

Kunnen andere gebruikers mijn adres zien?

Nee, het adres dat je configureert in de instellingen blijft privé en is alleen zichtbaar voor jou. We hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Daarom kan het woonadres dat je instelt alleen worden bekeken en beheerd vanuit je eigen account. Het wordt niet gedeeld met andere gebruikers of derden. Houd er rekening mee dat als je Tours opneemt vanaf je woonadres en zowel je profiel als de Tour openbaar zijn ingesteld, de locatie binnen de Tour zichtbaar zal zijn. Meer informatie over privacy-instellingen vind je hier. Als je specifieke locaties vertrouwelijk wilt houden, heb je de mogelijkheid om Privacyzones te maken om je privé-/gekozen locatie te verbergen.

Hoe kan het adres worden gebruikt vanuit de app?

Op dit moment kan het adres alleen worden ingesteld en gebruikt via de website.

Kan ik meerdere adressen opslaan?

Op dit moment kan slechts één adres worden opgeslagen als woonadres.

Was dit artikel behulpzaam?
Heb je nog andere vragen? Bericht sturen

Artikelen in deze sectie