In een wereld waar de omgeving voortdurend verandert, is het normaal dat routes kunnen veranderen door onbegaanbare wegen, veranderende toegangsregels of tijdelijke bouwplaatsen. De aanhoudende updates van kaartgegevens kunnen dus leiden tot wijzigingen in een Tour die al enige tijd geleden was gepland. Door dynamische route-updates zorgen we ervoor dat je route alleen wordt gewijzigd als dat absoluut noodzakelijk is. Hierdoor vermijden we onverwachte wijzigingen door kleine kaartupdates. Om je op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen, ontvang je direct in de Routeplanner of bij het starten van de navigatie een melding over de route-update.

Tip: Dit artikel legt uit hoe je mee kan helpen aan het up-to-date houden van de kaart.

Wanneer worden Tours geüpdatet?

Telkens wanneer er een eerder geplande Tour wordt geopend in de Routeplanner óf een navigatie in de app wordt gestart, controleert komoot of de route overeenkomt met de nieuwste kaartgegevens. Een melding geeft aan of de route up-to-date is, wat betekent dat er geen wijzigingen zijn gemaakt, of dat de route is geüpdatet, wat aangeeft dat sommige delen van de route zijn gewijzigd om de nieuwe kaartgegevens te weerspiegelen. Tours die onlangs zijn gepland, maken altijd gebruik van de nieuwste kaartgegevens, zodat er geen updatecontroles nodig zijn.

Hoe weet ik of mijn Tour up-to-date is?

Elke keer wanneer je een Tour bewerkt in de Routeplanner of een navigatie start, controleert komoot of de route overeenkomt met onze nieuwste kaartgegevens. Als er problemen worden gedetecteerd, zoals afgesloten wegen, zal komoot het betreffende deel van je route bijwerken. Meer informatie over de drie route statussen: "Tour is up-to-date", "Tour is geüpdatet" en "De Tour kon niet worden geüpdatet" vind je hier. Als de route recent is gepland, is deze al gebaseerd op de nieuwste kaartgegevens. In dit geval krijg je geen melding.

EN_Web-Routing

Hoe kan ik zien waar mijn route is veranderd na de update?

Als je de melding "Tour is geüpdatet" ontvangt, geeft dit aan dat er één of meerdere delen van je route zijn aangepast op basis van de nieuwste kaartgegevens. Deze wijziging kan veroorzaakt worden door een recent gesloten of onbegaanbare weg in je Tour.

Om de bijgewerkte delen te herkennen, kun je eenvoudig de rode lijn (die de oorspronkelijke route toont) op de kaart vergelijken met de blauwe lijn (die de geüpdatete route toont). Met dit visuele verschil kun je de gemaakte wijzigingen volgen voor een soepelere navigatie-ervaring. De rode lijn illustreert alleen de wijziging en zul je niet zien tijdens een navigatie.

EN_Web-DetourWasNeeded.jpg
Hoe kan ik wijzigingen in de route ongedaan maken?

Omdat wijzigingen aan je route alleen plaatsvinden als er een weg onbegaanbaar is, is het niet mogelijk om deze wijzigingen ongedaan te maken. Als je vastbesloten bent om de oorspronkelijke route in dat specifieke deel te volgen, kun je handmatig een off-grid gedeelte toevoegen.

Worden GPX-exports en routes die zijn overgezet naar mijn apparaten ook bijgewerkt?

Nee. Op dit moment controleert komoot alleen op route-updates als een Tour wordt geopend in de Routeplanner of wanneer de mobiele navigatie wordt gestart. Als gevolg hiervan worden GPX-exports en gesynchroniseerde routes op je apparaten niet automatisch bijgewerkt. Ze geven de route weer zoals deze oorspronkelijk was gepland. Om ervoor te zorgen dat je GPX-exports up-to-date zijn, kun je de route openen in de routeplanner en opslaan voordat je het GPX-bestand exporteert.

Wat betekent “De Tour kon niet worden geüpdatet”?

Komoot kan onder bepaalde omstandigheden technische problemen ondervinden, waardoor de route niet kan worden geüpdatet met de nieuwste kaartgegevens. Dit kan komen door een zwakke internetverbinding of een te lange Tour. In dat geval ontvang je de melding "Tour kon niet worden geüpdatet". De Routeplanner of navigatie toont dan de route zoals die oorspronkelijk gepland was, zonder wijzigingen.

Om deze problemen op te lossen, raden we aan om te zorgen voor een sterke internetverbinding, bij voorkeur een stabiele WiFi-verbinding, en de update opnieuw te proberen. Ook kun je voor langere Tours overwegen om ze op te slaan in meerdere etappes. Op die manier worden mogelijke route-updates getoond in de Routeplanner, waardoor je de kans vergroot dat je over de nieuwste route-informatie beschikt.

Waarom heeft mijn route meer waypoints dan ik oorspronkelijk heb toegevoegd?

Om je route af te stemmen op de nieuwste kaartgegevens en daarbij wijzigingen in de oorspronkelijk geplande route tot een minimum te beperken, kan komoot tijdens het updateproces automatisch extra waypoints toevoegen. Hierdoor worden wijzigingen, als gevolg van kaartupdates, opgenomen in de route.

Was dit artikel behulpzaam?
Heb je nog andere vragen? Bericht sturen

Artikelen in deze sectie