Persoonlijke Collecties” is een onderdeel van ons Premium product, waarmee je Tours kunt toevoegen aan één Collectie en ze allemaal tegelijk kunt bekijken. Alle Persoonlijke Collecties zijn zichtbaar in je profiel. Het zou geweldig zijn om deze te kunnen filteren en sorteren, zodat je beter kunt bepalen welke Collecties het zichtbaarst zijn.

Status

Collecties worden momenteel getoond op volgorde van aanmaakdatum, dus de meest recente Collectie wordt altijd bovenaan weergeven. Je kunt Highlights en Tours sorteren in een Collectie van individuele Tours, maar de Collecties zelf worden altijd in dezelfde volgorde weergegeven.

Plannen

We hechten veel waarde aan onze Premium-functies en zijn voortdurend bezig om ons Premium product aantrekkelijker te maken voor meer mensen. We zijn dus vastbesloten om in de toekomst verbeteringen aan te brengen in Persoonlijke Collecties. We zien ook de waarde die een functie als deze zou bieden voor zowel - mensen die Collecties maken en voor anderen die Collecties willen vinden. We hebben nog niet besloten welke verbeteringen we op korte termijn zullen aanbrengen. We kunnen daarom dus nog geen beloftes doen over wanneer aan een functie zal worden gewerkt.

Tip: Je kunt op de hoogte blijven van alle recente komoot-releases door deze pagina te bekijken.

Was dit artikel behulpzaam?
Heb je nog andere vragen? Bericht sturen

Artikelen in deze sectie